Copyright © 2018

Dragonfly 1 Dragonfly 2 Dragonfly 3 Dragonfly 4 Dragonfly 5

За Нас

image 1

  “Геоскан А&Е” ООД е динамично развиваща се частна компания, специализирана в използването на безпилотни летателни апарати(дронове) за фотограметрични цели. Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти геодезисти, инженери и техници, които са запознати с последните методи за обработка на въздушни цифрови изображения. Разполагаме с необходимото професионално оборудване,производство на водещи фирми,като тотални станции, GPS-система за измерване в реално време, дронове и най-висок клас фотограметричен софтуер и хардуер с който могат да бъдат изработени както ортометрични въздушни снимки (ортофото) и цифрови модели на релефа (DTM) на обекти с голяма площ, така и 3D модели на всякакви сгради,съоръжения,пътища,кариери за добив,археологически разкопки,паметници на културата и други.

 

              Приложения:
 • Геодезия и кадастър
 • Минно дело и открити находища
 • Строителство на сгради и индустриални съоръжения
 • Земеделие и периодичен аеромониторинг
 • Инфраструктурно и Транспортно строителство
 • Управление на отпдъци(депа,рекултивация)
 • Архитектурно заснемане
 • Горско стопанство
 • Наблюдения на ерозия
 • 3D моделиране и визуализация
 • Изчисляване на обеми(открити мини,насипища,кариери)
 • Проучвания(геология,археология)
 • Екология и оценка на риска от бедствия - свлачища,укрепване на речни корита и други;

 

 

 •  

 • Изработваните от нас ортофото планове са с точност до 5 см на пиксел. Такава пространствената разделителна способност, понастоящем превъзхожда резултатите, получени чрез сателитни изображения, заснемане от самолети и хеликоптери.

 • В зависимост от нуждите на клиента, ортофото плана  може да се изработи в нюанс на сивото(панхроматичен),цветен(RGB, VNIR, CIR) с какъвто и да е брой канали и дълбочина на цветовете.В цифров вид се предлага в обичайните формати за съхранение на растерни изображения- JPEG, JPEG2000, PNG, TIFF и GeoTIFF.

 
 • nalqvo

 1.  

ЦМР се прилага при решаването на следните научни и практически задачи:

• Създаване на тематични карти

• Изграждане на модел за ландшафтен дизайн
• Анализ на количество земни работи (изкопи и насипи)
• Определяне на съществуващия наклон на географския район
• Орторектификация
• Планиране и проектиране
• Подготовка на 3D симулации
• Оценка на риска от наводнения и др.

На базата на цифрови модели на терена, създавани през определени периоди от време, може да се правят оценки за промени в топографията и тяхното влияние върху околната среда.
 1.  

 • Намира приложение при решаването на широк кръг от задачи като:

 • • Изграждане на различни карти
  • Създаване на хоризонтали
  • Изчисляване на площи и обеми
  • 3D визуализация
  • Мониторинг на състоянието на терена и обектите върху него.

 

 • nalqvo
 1.  

 •  
 • Освен изработването на ортофото карти, ние предлагаме и изработване на високопрецизни 3D модели, посредством въздушна фотограметрия на обекти от реалния свят.
 • Триизмерното моделиране, базирано на данните, получени по време на снимане с дрон, ви позволява да визуализирате всяка пространствена информация. Такива модели са много атрактивни, много близки до начина, по който ние естествено възприемаме света, и много лесни за разчитане от неспециалисти.  Самите 3D модели на терени, архитектурни или инженерни обекти са ефективно средство за визуален анализ и се използват не само в строителството и дизайна.

 • Триизмерните модели се използват широко в:

 • Мониторинг във времето - той е от значение за паметници на архитектурата, монументални скулптури и инженерни съоръжения, тъй като ви позволява да следите състоянието им и да извършвате своевременно реконструкцията и ремонта.

   

 1.  

 •  
 • • Възстановяване на техническа документация за различни съоръжения

  • Измерване на обема на насипни материали (строителство, кариери, инвентаризация)

  • Решаване на проектни проблеми - те ви позволяват да визуализирате и тествате различни технически решения на етапа на разработване на проекта, което осигурява огромно спестяване на време и ресурси

  • Строителството - в този случай се извършва триизмерно моделиране на процесите, което позволява да се извършва качествен строителен контрол на всеки етап от работата

  • Управление на обекта- Създаденият триизмерен модел позволява да се отрази динамиката на състоянието на обекта. Това е приложимо във връзка с експлоатацията на сгради, съоръжения или развитие на територията;

   

 • nalqvo
 1.  

 •  
 •  

 • Индекс на растителността или вегетационен индекс - NDVI е показател за количество на фотосинтетична активна биомаса.

 • Спектралната NDVI снимка показва общото състояние на посева или на дадена селскостопанска култура чрез цветова скала. Зеленият цвят обозначава растенията в отлично здраве, а червеният цвят показва липса на растеж.

 • Чрез стойностите на NDVI индекса се откриват още “стресирани” култури, посеви с нарушен ритъм на растеж, химически препарати в почвата, липса на влажност или на наторяване.

 • Тази технология предоставя на земеделските производители почти незабавна подробна информация за това, как се чувстват културите.

 1.  

 

Онлайн запитване

Адрес: Варна, България
Фирма: "Геоскан А&Е" ООД

our location